Vols un pressupost personalitzat? Contacta ja!

 

He llegit i accepto les condicions de l'avís legal

Finques

Contractant els serveis de Punt de Finques,  la Comunitat de Propietaris es despreocupa de la complexa tasca derivada de l’administració i control dels elements comuns de la finca, destacant, entre altres, les següents actuacions que passen a ser exercides per l’Administrador:

  • Confecció periòdica de la comptabilitat.
  • Control pressupostari i de tresoreria. Compte individual per Comunitat i entitat.
  • Revisió dels impagats morosos. Notificació i reclamació de pagament.
  • Càlcul i confecció del pressupost ordinari.Control de Tresoreria
  • Confecció derrames extraordinàries
  • Confecció de la liquidació anual amb detall de les despeses i repartiment entre les entitats registrals. Saldos individualitzats.
  • Enviament de convocatòries ordinàries i extraordinàries.
  • Presència en la Junta Ordinària i confecció de les Actes
  • Avís urgent a operaris o industrials per averies o incidències. Gestió eficaç del Manteniment de la finca.
  • Inspecció Tecnica d’Edificis obligatoria. Gestió de les reparacions necessries.
  • Obertura de notificació de sinistre davant les Cies. d’assegurança. Seguiment dels siniestres fins la seva resolució.
  • Administració de LLoguers.
  • Generació de rebuts i cobrament als arrendatàris.
  • Liquidació als propietaris dins el mes corrent.
  • Liquidació d’impostos, fiances i ITP
  • Selecció d’arrendataris. Gestió d’avals i Garanties.
  • Confecció de contractes i control de venciments. Renovacions o recepción de finques per finalització de la relació arrendatícia.
  • Gestió d’incidències i manteniment. Control I pagament a suministres I proveedors.
  • Declaració de Renda de propietaris i llogaters.
  • Gestió de impostos relacionats, IVA,  Impost de Societats, IRPF. Planificació Fiscal
  • Herències
  • Gestió de la Comunitat de Propietaris, pagament de quotes i derrames.

Vols rebre el nostre news?

Share This